SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 16/12/2018

Hoạt động BCĐ 389

9/9/2013 12:00:00 AM
Những khó khăn trong công tác xử lý gia cầm nhập lậu và một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung triển khai trong thời gian tới
Trong thời gian gần đây, theo đánh giá của các lực lượng chức năng tại các tỉnh biên giới, tình trạng vận chuyển, buôn bán gia cầm nhập lậu (chủ yếu là gia cầm giống) có dấu hiệu phức tạp trở lại. Nguyên nhân chủ yếu là do lợi nhuận từ kinh doanh gia cầm giống rất cao trong khi hàng hóa vận chuyển gọn nhẹ, dễ che dấu hơn so với gia cầm thịt. Cá biệt có trường hợp phát hiện khi nhập khẩu theo khai báo hải quan là trứng gia cầm, khi vào trong nội địa thì trứng nở thành gia cầm giống do trứng nhập khẩu là trứng đang ấp dở (trứng 5 ngày tuổi).

Một số khó khăn, vướng mắc

Qua thực tế công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu trong thời gian qua thấy nổi lên một số khó khăn, vướng mắc như:

- Kinh phí tiêu hủy theo phương pháp hiện đại, đảm bảo an toàn với môi trường chi phí quá cao; kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành không có do vậy Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động gặp nhiều khó khăn trong triển khai họat động.

- Quy định hiện nay buộc đối tượng vi phạm phải chi trả chi phí tiêu hủy nhưng thực tế rất khó thực hiện do đối tượng vi phạm bị xử lý đã bị thiệt hại khá lớn về kinh tế (tiền xử phạt VPHC, hàng hóa bị tịch thu), do vậy không có khả năng chi trả kinh phí tiêu hủy.

- Kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm có điều kiện làm việc đặc thù, không đảm bảo vệ sinh… Nhưng thực tế các quy định hiện hành chưa có chế độ hợp lý, trang cấp các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, trang phục để đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ.

- Chế tài xử lý đối với gia cầm, các sản phẩm từ gia cầm nhập lậu chưa có quy định riêng. Do vậy việc xử lý vi phạm hành chính còn nhẹ, tính răn đe chưa cao do đó một số đối tượng vi phạm đã tái phạm trong thời gian ngắn.

- Việc đấu tranh chứng minh gia cầm nhập lậu trong nhiều trường hợp rất khó khăn, vì gia cầm là hàng hóa không có nhãn và thiếu thông tin, tiêu chí để phân biệt gia cầm trong nước và gia cầm nhập khẩu.

Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong thời gian tới.

Trong thời gian gần đây, theo đánh giá của các lực lượng chức năng tại các tỉnh biên giới, tình trạng vận chuyển, buôn bán gia cầm nhập lậu (chủ yếu là gia cầm giống) có dấu hiệu phức tạp trở lại. Nguyên nhân chủ yếu là do lợi nhuận từ kinh doanh gia cầm giống rất cao trong khi hàng hóa vận chuyển gọn nhẹ, dễ che dấu hơn so với gia cầm thịt. Cá biệt có trường hợp phát hiện khi nhập khẩu theo khai báo hải quan là trứng gia cầm, khi vào trong nội địa thì trứng nở thành gia cầm giống do trứng nhập khẩu là trứng đang ấp dở (trứng 5 ngày tuổi).

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án của Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các Sở, ngành, đơn vị UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục làm tốt công tác dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, có hiệu quả Đề án của Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; đặc biệt chú trọng các lò ấp nở, các trang trại chăn nuôi gia cầm, không để các đối tượng buôn lậu trà trộn gia cầm nhập lậu để hợp pháp hóa nguồn gốc đưa vào lưu thông trong thị trường nội địa.

- Phối hợp thực hiện tốt giữa các Sở, ngành và các địa phương, tăng cường hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục QLTT chủ trì để kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn tỉnh và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm dịch.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng không kinh doanh, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, không rõ nguồn gốc.

* Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm việc kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép đưa vào tiêu thụ tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, các cơ sở dịch vụ ăn uống theo phân cấp. Xóa bỏ hoàn toàn các điểm tập kết gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn quản lý đồng thời ngăn chặn các điểm tập kết phát sinh mới.

- Ban quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác giám sát các cở sở kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cấp có thẩm quyền về việc để xảy ra tình trạng gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch được vận chuyển, bày bán trong chợ.

* Sở Công Thương: Chỉ đạo Chi cục QLTT tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển kinh doanh gia cầm, sẩn phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép các chợ đầu mối, chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia nhập khẩu trái phép trên địa bàn toàn tỉnh.

* Công an tỉnh.

- Chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường điều tra, nắm chắc diễn biến tình hình các tình hình các đầu nậu vận chuyển, kinh doanh gia cầm trên địa bàn.

- Phối hợp, hỗ trợ với các lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý vi phạm về vận chuyển kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia nhập khẩu trái phép.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Chi cục thú y thực hiện kiểm dịch động vật theo đúng quy định; kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; đánh giá tình hình và kịp thời cảnh báo nguy cơ về dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

* Sở Y tế: Tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm bệnh, kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; kịp thời công bố các trường hợp kết quả kiểm nghiệm vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm để định hướng tiêu dùng cho người dân. Cử cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành.

* Sở Tài chính.

- Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện Kế hoạch và kinh phí phục vụ họat động của Đoàn kiểm tra liên ngành cũng như kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, lẫy mẫu xét nghiệm, tiêu hủy…

- Hướng dẫn chế độ chính sách đối với các lực lượng tham gia kiểm tra, kiểm soát; kinh phí phục vụ kiểm tra, giám định, tiêu hủy; kinh phí chi thưởng cho các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích.

Một số kiến nghị, đề xuất:

* Đối với Chính phủ và các cơ quan TW:

- Triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm hạn chế gia cầm nhập lậu từ cửa khẩu và các đường biên, lối mở tại các tỉnh biên giới.

- Nâng cao chế tài xử phạt đối với các vi phạm liên quan đến vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu.

- Hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng các mẫu biên bản, Quyết định xử phạt và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan trong điều kiện Luật vi phạm hành chính đã có hiệu lực từ 01/7/2013 tuy nhiên các văn bản hướng dẫn, các Nghị định xử phạt chưa được ban hành đồng bộ.

- Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/5/2005 quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩn động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi địa bàn và miễn kiểm dịch.

- Bổ sung thêm quy định: “thời điểm cơ quan kiểm tra yêu cầu mà chủ hàng không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của động vật, sản phẩm động vật thì số động vật, sản phẩm động vật đó bị coi là hàng nhập lậu” tại Điều 12 Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2009 quy định xử phạt trong lĩnh vực thú y.

* Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc nhu cầu về con giống để có biện pháp cung cấp đủ gia cầm giống có chất lượng cho các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trong nước, hạn chế tình trạng nhập khẩu trái phép gia cầm giống. Đồng thời có biện pháp phù hợp để hạ giá thành con giống nội cạnh tranh với con giống nhập khẩu trái phép; giám sát việc chăn nuôi, phân phối gia cầm đảm bảo chất lượng, tránh tình trạng khi thị trường có nhu cầu lớn, các tổ chức, cá nhân chăn nuôi mua gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa đến kỳ xuất bán cung cấp cho hệ thống phân phối và người tiêu dùng.

- Xây dựng Đề án phát triển chăn nuôi gia cầm tại các địa phương đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương cả về số lượng và chất lượng gia cầm.

* Đối với các Sở, ngành, đơn vị:

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về những tác hại, nguy cơ tiềm ẩn của việc kinh doanh, sử dụng các loại gia cầm nhập lậu, không có nguồn gốc rõ ràng, không qua kiểm dịch.

* Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn, khu phố, Ban quản lý các chợ …) và thực hiện tốt công tác phối hợp.

- Làm tốt công tác tuyên truyền ở cấp cơ sở thông qua mạng lưới loa phóng thanh tại các khu dân cư./.

 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thành lập 5 Đội kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Trung thu năm 2018 (9/7/2018 10:29:29 AM)
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (12/14/2017 6:13:30 PM)
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia làm việc tại Hải Dương (6/16/2017 3:43:15 PM)
Kết quả hoạt động của 5 Đội kiểm tra liên ngành thị trường Tết Đinh Dậu 2017 (1/24/2017 9:32:00 AM)
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán 2017 (11/25/2016 11:16:53 AM)
10 ngày cao điểm kiểm tra thị trường Tết Trung thu 2016 (9/21/2016 3:36:16 PM)
Kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 6 tháng đầu năm 2016 (8/12/2016 4:25:05 PM)
Tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả trong dịp Tết Nguyên đán (2/1/2016 10:46:59 AM)
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm (8/3/2015 3:52:09 PM)
Chính thức công bố đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (6/4/2015 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son