SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 22/10/2020

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

9/12/2019 10:02:30 AM
02 sản phẩm tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Đây là cơ sở để Nhà nước tiếp tục hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT.
 
Thực hiện Kế hoạch số 1398/KH-BCT ngày 05/3/2019 của Bộ công Thương về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019. Sở Công Thương Hải Dương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp triển khai hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 gồm 03 sản phẩm của 03 đơn vị. Trong đó có sản phẩm Máy Đầm dùi của Công ty TNHH cơ khí Toàn Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang; Bộ Trống đồng của Hộ kinh doanh Nguyễn Thượng Sách, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ; Bình Phượng Hoàng S1 của Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách.

Tuy nhiên, Hội đồng bình chọn cấp quốc gia đã tiến hành chấm điểm và lựa chọn 02/03 sản phẩm của tỉnh Hải Dương được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 gồm những sản phẩm sau:

1. Máy Đầm dùi của Công ty TNHH cơ khí Toàn Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang;

2. Bình Phượng Hoàng S1 của Công ty Cổ phần Gốm  Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách.

Các sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 là kết quả từ việc lựa chọn những sản phẩm xuất sắc, tiêu biểu trong các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2018 để bình chọn, tôn vinh ở cấp quốc gia. Đây là cơ sở để Nhà nước tiếp tục hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT.

Cùng với đó sẽ thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn nói riêng trên địa bàn tỉnh Hải Dương tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng và lợi thế của khu vực và quốc gia.

Lễ công bố, tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 được tổ chức vào ngày 18/9/2019 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, thành phố Hà Nội. 

Nguồn Bài: Trần Phương Nam

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
04 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020 (6/19/2020 7:44:18 AM)
Hướng dẫn bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020 (5/5/2020 8:09:20 AM)
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 (4/23/2020 4:23:56 PM)
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia (4/21/2020 10:52:17 AM)
Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Hiện trạng và giải pháp phát triển (2/10/2020 10:47:01 AM)
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN thực hiện 14 đề án khuyến công địa phương và quốc gia (1/16/2020 3:25:16 PM)
Ghi nhận từ công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu (1/2/2020 9:19:24 AM)
Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2019 (9/24/2019 9:14:25 AM)
Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (6/26/2019 2:08:10 PM)
Hoạt động khuyến công tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014-2018 (6/24/2019 7:43:26 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son