SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 22/1/2019

Tin hoạt động

2/22/2013 12:00:00 AM
Những công tác trọng tâm năm 2013
Tập trung vào việc củng cố các CĐCS, thực hiện tốt các quy định xây dựng CĐCS vững mạnh. Phát triển thêm CĐCS; phát triển đoàn viên. Tổ chức tập huấn cán bộ. Chăm lo tới đội ngũ cán bộ theo quy định của Tổng liên đoàn...

1. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích người lao động:

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 07, 71 và 87/NĐ-CP của chính phủ. Nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị CBCC, đại hội CNVC và hội nghị người lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp.

Quan tâm thực hiện tiền lương, định mức lao động, thời gian làm việc, tiền thưởng và các chế độ phụ cấp cho công nhân lao động. ký TƯLĐTT ở đơn vị chưa có TƯ và bổ sung, đám phán ký lại cho phù hợp ở nơi đã ký, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CNLĐ.

Cùng với cơ quan chuyên môn tổ chức các cuộc đối thoại nhằm tăng cường thông tin giữa người SDLĐ và người lao động theo quy định của bộ Luật lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà tiến bộ, giảm thiểu các vụ tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Thực hiện tốt việc cùng cơ quan chuyên môn kiểm tra bếp ăn, tiêu chuẩn, định lượng các suất ăn ca của công nhân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đảm bảo vệ sinh môi trường , thực hiện đúng các nội quy quy định an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo không có tai nạn lao động xảy ra.

Tổ chức các đợt thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiến hành đăng ký các danh hiệu thi đua theo luật thi đua khen thưởng của nhà nước. Phấn đấu có doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân giỏi, người lao động có đăng ký và đạt bằng lao động sáng tạo và danh hiệu bàn tay vàng.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

        Thường xuyên tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tới người lao động, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp, đặc biệt là Luật lao động, luật công đoàn, Luật giao thông. Tuyên truyền phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, HIV, AIDS.

Nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên về thực hiện pháp luật về tổ chức công đoàn, tích cực tham gia hoạt động.

Tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao, tham quan du lịch cho CNLĐ, chăm lo tới phụ nữ, nhân 8/3, 20/10, ngày gia đình Việt nam 28/6, chăm lo tới các cháu thiếu niên nhi đồng nhân tổng kết năm học, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, rằm trung thu. Tổ chức các hoạt động thi đua và văn hoá thể thao nhân tháng công nhân (tháng 5). Tiến hành đăng ký cơ quan đơn vị văn hoá.

 

                   

                         (Tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở, nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn)

3. Công tác tổ chức:

Tập trung vào việc củng cố các CĐCS, thực hiện tốt các quy định xây dựng CĐCS vững mạnh. Phát triển thêm CĐCS; phát triển đoàn viên. Tổ chức tập huấn cán bộ. Chăm lo tới đội ngũ cán bộ theo quy định của Tổng liên đoàn, thống kê đủ và kịp thời các cán bộ đủ điều kiện tặng kỷ niệm chương Công đoàn, tạo nên những hoạt động sinh động thiết thực cuốn hút đoàn viên tham gia. Tiến hành in tài liệu học tập và tuyên truyền tới cán bộ đoàn viên.

4. Công tác nữ công:

Tổ chức các sinh hoạt truyền thống như kỷ niệm 8/3; 20/10; ngày gia đình Việt nam 28/6. Tổ chức cho phụ nữ vui chơi, tham gia học tập, tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ việt nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, thực hiện việc vận động gia đình 5 không, 3 sạch, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Quan tâm thăm hỏi động viên tới phụ nnữ có hoàn cảnh khó khăn.

5. Công tác kiểm tra, tài chính:

Tiến hành kiểm tra định kỳ theo quy định Điều lệ công đoàn các CĐCS, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tiến hành tập huấn cán bộ về công tác kiểm tra, thúc đẩy các hoạt động công đoàn theo đúng quy định, góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh.

Tiến hành thu đúng, thu đủ, trích nộp kinh phí đủ theo quy định. Chi tiêu minh bạch, công khai, có hiệu quả tạo nên sự tin cậy của cán bộ đoàn viên.

6. Công tác thông tin:

Tiến hành báo cáo công tác theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm; các công việc đột xuất, các chuyên đề.

Thông tin thường xuyên và kịp thời giữa cấp trên và cấp dưới, đặc biệt chủ động thông tin từ cơ sở tới ngành, tạo điều kiện kịp giải quyết các vướng mắc, động viên cơ sở và cán bộ đoàn viên, tuyên truyền các cá nhâ, các đơn vị, các công việc làm tốt trong toàn ngành.

 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Đại hội Công đoàn Ngành Công Thương Hải Dương, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp (3/29/2018 11:25:22 AM)
Công đoàn Văn phòng Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội lần III, nhiệm kỳ 2017-2022 (11/29/2017 1:57:23 PM)
Công đoàn ngành Công Thương Hải Dương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 (7/27/2017 9:20:12 AM)
Hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" (4/25/2017 4:43:19 PM)
Công ty TNHH may mặc Makalot Việt Nam quan tâm người lao động (11/18/2016 9:43:11 AM)
Công đoàn Công ty TNHH Shints BVT Tổng kết khen thưởng cán bộ đoàn viên (1/22/2016 11:11:38 AM)
CÔNG TY TNHH MAY MẶC MAKALOT 1 TỔ CHỨC Fesstival “Đêm hội nối vòng tay lớn” (1/15/2016 11:09:08 AM)
Công ty TNHH Makalot VN 2 tổ chức "Ngày hội đoàn kết Makalot 2015” (1/11/2016 11:04:14 AM)
Thường trực Công đoàn Ngành làm việc với Công đoàn Công ty TNHH VIETORY (5/27/2015 12:00:00 AM)
Bế mạc Giải thi đấu thể thao chào mừng 64 năm Ngày thành lập Ngành Công Thương (5/22/2015 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son