SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 10/8/2020

Hoạt động BCĐ 389

2/12/2015 12:00:00 AM
Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh
Để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2015, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi đạt hiệu quả cao, các Sở, ngành, đơn vị và địa phương cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Ngày 30/01/2015, tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự Hội nghị có các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Thành viên Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Quyết định thành lập Bộ Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2014; phương hướng nhiệm vụ năm 2015; dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Quy chế. Sau khi nghe các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Dương Thái, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kết luận như sau:

Năm 2014, các Sở, ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm nhiều giải pháp để từng bước ngăn chặn, hạn chế và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Góp phần quan trọng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, đảm bảo kỷ cương phép nước và góp phần tăng thu cho ngân sách. Trong năm, mô hình tổ chức của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có sự thay đổi từ TW đến địa phương. Mặc dù Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã được thành lập và đi vào hoạt động nhưng trong quá trình chuyển đổi, có việc, có thời điểm công tác chỉ đạo, điều hành chưa thực sự kịp thời, sát sao.

Tuy nhiên, hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đôi lúc còn chưa kịp thời, đồng bộ; Bộ phận giúp việc chưa thực sự chủ động trong công tác tham mưu; một số Sở, ngành, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ báo cáo theo quy định đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2014.

Để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2015, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi đạt hiệu quả cao, các Sở, ngành, đơn vị và địa phương cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

-UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Mùi và các văn bản liên quan của các cấp có thẩm quyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc trách nhiệm địa phương quản lý.

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng cấm nhất là các mặt hàng có nguy cơ cháy nổ cao, vi phạm an toàn thực phẩm...

Khẩn trương kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cơ sở tổ chức của Ban Chỉ đạo 127 trước đây, đảm bảo phù hợp với mô hình của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và điều kiện cụ thể, tình hình thực tế tại địa phương; thời gian hoàn thành trong tháng 02/2015.

- Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục QLTT tỉnh: Tăng cường công tác đấu tranh phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tập trung kiểm tra ở các địa bàn là  nơi phát luồng hàng hóa, tập trung nhiều điểm kinh doanh buôn bán lớn, nơi thường xuyên phát hiện các hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại như thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ; các chợ đầu mối, Siêu thị, Trung tâm Thương mại, nhà ga, các tuyến Quốc lộ 5, Quốc lộ 18… đi qua địa bàn tỉnh, các phương tiện đang vận chuyển (kể cả đậu đỗ nhập xuất hàng hóa, đường sông, đường bưu chính). Tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tình hình, công tác phối hợp để tổ chức đấu tranh chống các hành vi vi phạm ở các khu vực giáp ranh với các địa phương lân cận.

Trọng tâm là nhóm mặt hàng cấm, hàng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia: Vũ khí, chất nổ, pháo, động vật hoang dã, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, thuốc lá ngoại…; nhóm hàng tiêu dùng ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống nhân dân: Dược phẩm, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chức năng, gia cầm, các mặt hàng điện tử, quần áo và các mặt hàng tiêu dùng khác...; nhóm hàng có thuế suất cao, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế như: Rượu, bia, xăng dầu...; nhóm các mặt hàng ảnh hưởng đến sản xuất, môi trường: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nguyên phụ liệu công nghiệp chế biến, thực phẩm và phụ gia thực phẩm...; nhóm các mặt hàng thiết yếu, được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết; nhóm các mặt hàng có nguy cơ cao về hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm, gian lận thương mại trong nhập khẩu....

Chủ trì triển khai hoạt động của 05 Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Làm tốt công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành trong tháng 02/2015; xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo và Quy định về chế độ báo cáo của Ban chỉ đạo.

- Các Sở, ngành, địa phương có liên quan, các lực lượng chức năng: Công an tỉnh, Chi cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phối hợp để làm tốt công tác tham mưu trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng: Tăng cường công tác tuyên truyền tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Triển khai các biện pháp giáo dục, tuyên truyền trong hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân về pháp luật, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời đưa tin, phản ánh tình hình và kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công khai các vụ việc nghiêm trọng, nổi cộm; các biểu hiện tiêu cực, bất cập trong hoạt động của các cơ quan chức năng; làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật, vận động người dân không tham gia tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các lực lượng chức năng tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong kết quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Khen thưởng, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm có dấu hiệu, hành vi tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bên cạnh đó, trong nội dung kết luận chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 cũng yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời chế độ thông tin báo cáo, hội họp định kỳ và đột xuất theo quy định; nhắc nhở lãnh đạo UBND một số huyện, thị xã và một số thành viên Ban Chỉ đạo 389 vắng mặt (mà không có lý do) tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ngày 30/01/2015.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thành lập 5 Đội kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Trung thu năm 2018 (9/7/2018 10:29:29 AM)
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (12/14/2017 6:13:30 PM)
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia làm việc tại Hải Dương (6/16/2017 3:43:15 PM)
Kết quả hoạt động của 5 Đội kiểm tra liên ngành thị trường Tết Đinh Dậu 2017 (1/24/2017 9:32:00 AM)
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán 2017 (11/25/2016 11:16:53 AM)
10 ngày cao điểm kiểm tra thị trường Tết Trung thu 2016 (9/21/2016 3:36:16 PM)
Kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 6 tháng đầu năm 2016 (8/12/2016 4:25:05 PM)
Tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả trong dịp Tết Nguyên đán (2/1/2016 10:46:59 AM)
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm (8/3/2015 3:52:09 PM)
Chính thức công bố đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (6/4/2015 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son