SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 13/12/2018

Đào tạo, hội thảo

1/2/2014 12:00:00 AM
Cấp Giấy chứng nhận Môi giới Bất động sản
Tất cả các cá nhân, pháp nhân tham gia vào lĩnh vực kinh doanh Bất động sản bắt buộc phải có “Chứng chỉ Môi giới Bất động sản, Định giá Bất động sản, Quản lý và Điều hành sàn giao dịch bất động sản”.

Kính gửi:  Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

Các cá nhân liên quan trong lĩnh vực môi giới bất động sản

Thực hiện Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2006; Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định tất cả các cá nhân, pháp nhân tham gia vào lĩnh vực kinh doanh Bất động sản bắt buộc phải có “Chứng chỉ Môi giới Bất động sản, Định giá Bất động sản, Quản lý và Điều hành sàn giao dịch bất động sản”.

Nhằm trang bị cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương nâng cao kiến thức, nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh, môi giới bất động sản, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương phối hợp với Công ty Cổ phần Đào tạo và Định giá Bất động sản Phương Nam (Hà Nội) tổ chức khóa học Nghiệp vụ và Kỹ năng Môi giới Bất động sản. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận Môi giới Bất động sản. (Đây là yêu cầu bắt buộc và cũng là cơ sở quan trọng để được cấp Chứng chỉ hành nghề).

- Thời gian:             02 ngày - Từ 09-10/01/2014 (Thứ 5 và thứ 6)

                         (Khai mạc vào lúc 8h ngày 09/01/2014)

- Địa điểm:              Tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương.

                                 (Số 39 - Đại lộ Hồ Chí Minh -  TP. Hải Dương)

- Thành phần: Cán bộ, nhân viên các đơn vị, doanh nghiệp, văn phòng tư vấn, môi giới và cá nhân liên quan đến giao dịch Bất động sản.

- Nội dung:             (Theo nội dung chương trình đính kèm)

- Giảng viên: Là các chuyên gia được đào tạo ở nước ngoài có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và làm việc thực tế tại Cục Quản lý nhà và bất động sản, Vụ Pháp chế, Viện Kinh tế xây dựng, Trung tâm Thẩm định giá (Bộ Tài chính)…..

- Kinh phí: 2.200.000đ/người/khoá.

(Trong đó: Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương hỗ trợ 1.000.000đ/học viên.

Học viên chỉ phải đóng 1.200.000 đồng/người/khóa (Một triệu hai trăm nghìn đồng)

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương trân trọng kính mời cán bộ, nhân viên các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia khóa học trên.

Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham dự bằng Công văn, Fax (theo mẫu đính kèm) hoặc trực tiếp qua điện thoại đến hết ngày 06/01/2013 (Thứ 2), theo địa chỉ sau:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương

(Số 39 Đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Điện thoại:  0320.3856360/3837865       Fax: 03203.845614

Để biết thông tin chi tiết về khoá đào tạo, xin liên hệ:

Chị Hà: 0985.367786              hoặc chị Phai: 0975.473.996      

Trân trọng!

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

NGHIỆP VỤ VÀ KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương

 

 

 

I - KIẾN THỨC CƠ SỞ:

Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh doanh BĐS

- Pháp luật về kinh doanh BĐS

- Pháp luật về đất đai, nhà ở, dân sự

- Pháp luật về đầu tư, xây dựng; thương mại, doanh nghiệp

Chuyên đề 2: Thị trường BĐS

- Tổng quan về BĐS và thị trường BĐS

- Phân loại thị trường BĐS; Các yếu tố của thị trường BĐS

- Xu hướng phát triển của thị trường BĐS

- Vai trò của Nhà nước đối với thị trường BĐS

- Giá trị và giá cả BĐS

Chuyên đề 3: Đầu tư Kinh doanh BĐS

- Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh BĐS

- Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh BĐS; Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh BĐS.

- Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh BĐS

- Thông tin và hồ sơ BĐS

 

II - KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ MÔI GIỚI BĐS:

Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ môi giới BĐS

- Giới thiệu về dịch vụ môi giới BĐS

- Vai trò của môi giới BĐS trong thị trường BĐS

- Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới BĐS

- Yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của nghề môi giới BĐS

- Kinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới BĐS

- Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới BĐS

Chuyên đề 2: Quy trình và Kỹ năng môi giới BĐS

- Thu thập thông tin về cung, cầu BĐS

- Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới BĐS; Lập hồ sơ thương vụ môi giới BĐS

- Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới BĐS

- Kỹ năng môi giới BĐS; Marketing BĐS;

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch BĐS

- Tổ chức quản lý Văn phòng môi giới BĐS

Chuyên đề 3: Thực hành và kiểm tra cuối khóa

- Nghiên cứu thực tế hoạt động của một số Văn phòng môi giới BĐS; Viết báo cáo thu hoạch.

- Làm bài kiểm tra: Bài luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp. 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

Khóa học Nghiệp vụ và Kỹ năng Môi giới Bất động sản

 

Kính gửi: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Dương

 

Tên đơn vị:..........................................................................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Điện thoại:...................................................................................................................................

 

 

Fax:...........................................................Email:...............................................................................

 

Số người tham dự:

Họ và tên:                                                            Chức danh:                          Điện thoại:

1).....................................................        ..............................................       ......................................

2).....................................................        ..............................................       ......................................

3).....................................................         .............................................        ....................................

4).....................................................         .............................................        ....................................

5).....................................................          ............................................    .....................................

 

 

 

                                                                                    Hải Dương, ngày     tháng    năm 2014

                                                                                                   Đơn vị đăng ký

 

 

 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Khảo sát và học tập kinh nghiệm về giảm chi phí kinh doanh tại Cộng hòa Pháp (11/8/2018 2:41:09 PM)
Mời tham dự chương trình "Học tập kinh nghiệm sáng tạo, đổi mới công nghệ và quản trị doanh nghiệp hiện đại tại Châu Âu” (8/7/2018 2:33:00 PM)
Tập huấn Thương mại điện tử cho cán bộ QLNN ngành Công Thương (7/13/2018 4:35:24 PM)
Mời doanh nghiệp tham dự khóa học “Hợp đồng lao động và chế độ tiền lương” (5/15/2017 9:52:00 AM)
Mời doanh nghiệp tham dự các khóa đào tạo năm 2017 (4/5/2017 9:28:17 AM)
23 học viên được cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu cơ bản (10/26/2016 3:49:37 PM)
Khóa học “Kỹ năng giao tiếp, đàm phán trong quan hệ lao động và marketing” (7/28/2016 5:09:43 PM)
Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát tại Hoa Kỳ 2016 (5/31/2016 7:42:35 AM)
Mời doanh nghiệp tham dự Hội thảo: “Đón làn sóng công nghệ số” tại Hà Nội (5/30/2016 12:01:27 PM)
Mời tham gia chương trình “hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm” tại Hà Nội (5/23/2016 10:03:25 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son