SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 11/7/2020

Công bố hợp quy SP dệt may

5/4/2020 8:25:34 AM
Sở Công Thương công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân
.

 Thông tin chi tiết xem tại đây!

Nguồn Bài: Đào Văn Quảng

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân tháng 6 năm 2020 (7/6/2020 8:42:22 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son