SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 16/1/2021

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

11/23/2020 10:47:08 AM
Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Công Thương
Sở đã tổ chức thành công 07 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan tới lĩnh vực ngành quản lý cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-SCT, ngày 05/02/2020 về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020, trong năm 2020, Sở Công Thương đã tổ chức 07 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL) thuộc lĩnh vực ngành quản lý như:

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn trong hoạt động hóa chất; đào tạo nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen; phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật đối với các hoạt động kinh doanh xăng dầu; quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Công Thương

Các hội nghị tuyên truyền, phổ biến do Sở Công Thương tổ chức có 1.270 đại biểu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự. Thông qua các hội nghị, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản pháp luật tuyên truyền, phổ biến của trung ương và của tỉnh đang còn hiệu lực thi hành, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân góp phần ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương.

Như vậy, trong năm 2020, Sở Công Thương đã hoàn thành 100% kế hoạch tuyên truyền, phổ biến GDPL đã đề ra. Năm 2021, Sở Công Thương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản pháp luật của trung ương và của tỉnh đang còn hiệu lực thi hành nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong lĩnh vực ngành quản lý; góp phần ngăn chặn vi phạm pháp luật, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của của ngành trong năm 2021, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức, doanh nghiệp mình.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông báo: Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện MCI INC tại Hải Dương (1/13/2021 3:02:57 PM)
Sở Công Thương tự đánh giá chấm điểm cải cách thủ tục hành chính năm 2020 (12/18/2020 7:51:30 AM)
Ngành Công Thương Hải Dương xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (12/15/2020 10:13:07 AM)
Thông báo: Cấp Giấy phép thành lập VPĐD Move Plus CO., LTD (12/1/2020 8:13:05 AM)
Sở Công Thương tham gia Hội thao Khối thi đua cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế 2020 (11/24/2020 8:17:00 AM)
Biện pháp phòng dịch Covid - 19 và quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) (11/18/2020 8:30:40 AM)
Sở Công Thương dự Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn (11/11/2020 1:42:41 PM)
Sở Công Thương vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai (10/30/2020 3:10:09 PM)
Kế hoạch hành động Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 (9/28/2020 3:00:13 PM)
Bộ Công Thương công bố doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019 (8/31/2020 3:52:00 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son