SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 20/2/2018

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

7/19/2016 8:12:56 AM
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của Sở Công Thương
Ngày 15/7/2016, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch số 905 /KH-SCT về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2016.

Theo đó, kế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2986/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước của tỉnh năm 2016 và Kế hoạch số 1746/KH-SCT ngày 25/12/2015 về cải cách hành chính của Sở năm 2016…

* Xem toàn văn Kế hoạch số 905 /KH-SCT tại đây!

* Một số văn bản có liên quan tới công tác cải cách hành chính:

1.    Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ.

2.    Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

3.    Thông tư số 05/2014/TT-BTP, ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp.

4.    Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 19/11/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương.

5.    Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 21/6/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương.

6.    Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

7.   Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND, ngày 29/4/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương.

8.    Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND, ngày 17/6/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương.

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách) (1/10/2018 2:39:28 PM)
Đặc sản Ổi Thanh Hà (11/21/2017 5:37:53 PM)
Đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 (9/20/2017 4:12:57 PM)
Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (7/21/2017 3:31:55 PM)
Nhiều hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa" (7/11/2017 1:19:17 PM)
Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (7/6/2017 8:57:48 AM)
Sở Công Thương xây dựng Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020 (6/23/2017 8:26:55 AM)
Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 (4/27/2017 11:16:28 AM)
Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Hải Dương (12/22/2016 8:16:00 AM)
Thành tựu công nghiệp Hải Dương sau 20 năm tái lập tỉnh (12/21/2016 8:47:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son