SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 13/12/2018

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

7/19/2016 8:12:56 AM
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của Sở Công Thương
Ngày 15/7/2016, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch số 905 /KH-SCT về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2016.

Theo đó, kế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2986/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước của tỉnh năm 2016 và Kế hoạch số 1746/KH-SCT ngày 25/12/2015 về cải cách hành chính của Sở năm 2016…

* Xem toàn văn Kế hoạch số 905 /KH-SCT tại đây!

* Một số văn bản có liên quan tới công tác cải cách hành chính:

1.    Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ.

2.    Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

3.    Thông tư số 05/2014/TT-BTP, ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp.

4.    Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 19/11/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương.

5.    Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 21/6/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương.

6.    Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

7.   Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND, ngày 29/4/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương.

8.    Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND, ngày 17/6/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương.

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Chủ động ứng phó, xử lý kịp thời những tình huống do bão số 04 gây ra (8/16/2018 8:32:46 AM)
Chủ động ứng phó, xử lý kịp thời những tình huống cơn bão số 3 (7/18/2018 11:08:09 AM)
Triển lãm ảnh "70 năm thi đua yêu nước" (5/29/2018 9:55:21 AM)
Khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 và triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" (4/24/2018 10:31:27 AM)
Kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) (4/19/2018 3:47:07 PM)
Công đoàn Công Thương: Chung tay hành động vì an toàn thực phẩm (4/11/2018 9:36:22 AM)
Hải Dương: Khai mạc Lễ hội Văn miếu Mao Điền và Ngày hội sách Xuân Mậu Tuất 2018 (4/2/2018 8:09:31 AM)
Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách) (1/10/2018 2:39:28 PM)
Đặc sản Ổi Thanh Hà (11/21/2017 5:37:53 PM)
Đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 (9/20/2017 4:12:57 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son