SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 16/12/2018

Hoạt động Công đoàn

1/27/2016 10:51:29 AM
Công tác trọng tâm của Công đoàn Ngành Công Thương Hải Dương 2016
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015 và nghị định 60/2013 của chính phủ.

1. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích người lao động:

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015 và nghị định 60/2013 của chính phủ. Nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị CBCC và hội nghị người lao động trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Tăng cường tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Quan tâm thực hiện tiền lương, định mức lao động, thời gian làm việc, tiền thưởng và các chế độ phụ cấp cho công nhân lao động. Ký TƯLĐTT ở đơn vị chưa có Thỏa ước và bổ sung, đám phán ký lại cho phù hợp ở doanh nghiệp đã ký, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động.

Cùng với cơ quan chuyên môn tổ chức đối thoại nhằm tăng cường thông tin giữa người sử dụng lao động và người lao động theo quy định của pháp Luật lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà tiến bộ, giảm thiểu các vụ tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Thực hiện tốt việc cùng cơ quan chuyên môn kiểm tra bếp ăn, tiêu chuẩn, định lượng các suất ăn ca của công nhân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện đúng các nội quy quy định an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo không có tai nạn lao động xảy ra.

Tổ chức các đợt thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiến hành đăng ký các danh hiệu thi đua theo luật thi đua khen thưởng của nhà nước. Phấn đấu có doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân giỏi, người lao động có đăng ký và đạt bằng lao động sáng tạo và danh hiệu bàn tay vàng.

Kết hợp với các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng 1-2 nhà mái ấm công đoàn cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn.

 

2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

Thường xuyên tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tới người lao động, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp, đặc biệt là Luật lao động, luật công đoàn, Luật BHXH, Luật giao thông... Tuyên truyền phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, HIV, AIDS.

Nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên về thực hiện pháp luật về tổ chức công đoàn, tích cực tham gia hoạt động.

Tiếp tục tuyên truyền tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội I Công đoàn ngành Công thương, Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Hải Dương, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII,...

Phối hợp với lãnh đạo sở tổ chức giải thể thao truyền thống ngành công thương 14/5; tổ chức các hoạt động chào mừng và kỷ niệm ngày thành lập công đoàn Việt Nam 28/7.

Tuyên truyền vận động cơ quan và người lao động thực hiện “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”.

3. Công tác tổ chức:

Tập trung vào việc củng cố các Công đoàn cơ sở,  thực hiện tốt các quy định xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Phát triển thêm Công đoàn cơ sở; phát triển đoàn viên. Tổ chức tập huấn cán bộ. Chăm lo tới đội ngũ cán bộ theo quy định của Tổng liên đoàn, thống kê đủ và kịp thời các cán bộ đủ điều kiện tặng kỷ niệm chương Công đoàn, tạo nên những hoạt động sinh động thiết thực cuốn hút đoàn viên tham gia. Tiến hành in tài liệu học tập và tuyên truyền tới cán bộ đoàn viên.

4. Công tác nữ công:

Tổ chức các sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 8/3; 20/10; ngày gia đình Việt nam 28/6. Tổ chức cho phụ nữ tham gia học tập, tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ việt nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Quan tâm thăm hỏi động viên tới phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tuyên truyền 2 cuộc về công tác nữ công, bình đẳng giới, pháp luật lao động, dân số….Tổ chức khám sức khoẻ, tư vấn dinh dưỡng cho các cháu nhà trẻ ShinTS BVT.

5. Công tác kiểm tra, tài chính:

Tiến hành kiểm tra định kỳ theo quy định Điều lệ công đoàn các Công đoàn cơ sở, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tiến hành tập huấn cán bộ về công tác kiểm tra, thúc đẩy các hoạt động công đoàn theo đúng quy định, góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Tiến hành thu đúng, thu đủ, trích nộp kinh phí đủ theo quy định. Chi tiêu minh bạch, công khai, có hiệu quả tạo nên sự tin cậy của cán bộ đoàn viên.

6. Công tác thông tin:

Tiến hành báo cáo công tác theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm; các công việc đột xuất, các chuyên đề.

Thông tin thường xuyên và kịp thời giữa cấp trên và cấp dưới, đặc biệt chủ động thông tin từ cơ sở tới ngành, tạo điều kiện kịp giải quyết các vướng mắc, động viên cơ sở và cán bộ đoàn viên, tuyên truyền các cá nhân, các đơn vị, các công việc làm tốt trong toàn ngành.

Nguồn Bài: Công đoàn ngành

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Công đoàn ngành Công Thương tổ chức Lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2018 (5/4/2018 3:20:18 PM)
Công bố Quyết định thành lập Công đoàn Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Nam Cường chi nhánh Hải Dương (11/24/2016 7:32:22 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son